Winamp
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

19.12.2016Uwaga smog

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

18.12.2016 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 506%, Bielsku-Białej o 180%, Zabrzu o 162%, Gliwicach o 144%, Rybniku o 134%, Wodzisławiu Śląskim o 110%, Dąbrowie Górniczej o 94%, Sosnowcu o 84%, Cieszynie o 62%, Katowicach o 46%, Ustroniu o 42%, Tychach o 38%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 22%;

Na stacji w Żywcu średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji i wyniosło 303 µg/m3;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

19.12.2016 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

19.12.2016 r. (poniedziałek)

w powiecie żywieckim oraz w części środkowej województwa śląskiego (powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej oraz w pozostałej części południowej województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w Bielsku-Białej i Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

w części północnej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

20.12.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie dostateczna; w części środkowej województwa, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie zła i bardzo zła; lokalnie w części północnej i południowej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

 

 

Komentarze (0):

Jeszcze nikt nie skomentował tego tematu. Bądź pierwszy.
Twój nick: Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu